VPTZ Julia Jan Wouters

VPTZ Julia Jan Wouters

Adres: K.R. Poststraat 3 - 8441 EL Heerenveen
Telefoon: 06 - 551 688 72
E-mail: [email protected]
Website: www.vptzjuliajanwouters.nl

 

Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. Vaak rijst al snel de vraag of u het zonder hulp wel volhoudt. Als het te zwaar wordt, of beter nog, vóór het te zwaar wordt, kunt u een beroep doen op de zorg en ondersteuning van VPTZ Julia Jan Wouters. Zowel voor aanvullende mantelzorg in de thuissituatie als intensieve en professionele zorg in het gastvrije hospice in Heerenveen.

VPTZ Julia Jan Wouters biedt met name in de regio Heerenveen en Weststellingwerf e.o. de best mogelijke palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Zowel in de vertrouwde thuissituatie als in het gastvrije hospice in Heerenveen.
Wij zijn er voor u en uw naasten, als het er écht om gaat.