Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica

Pyrietstraat 1 - 1812 SC Alkmaar
072 - 506 48 17
Tjaden Adviesbureau voor  Grondmechanica
Tjaden Adviesbureau voor  Grondmechanica

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica BV is al meer dan 40 jaar actief als adviseur op het gebied van geotechniek en geohydrologie. Onze projecten van kleinschalig (zoals de aanleg van een kelder bij een woning) tot grootschalig (zoals de aanleg van een grote tweelaagse ondergrondse parkeergarage). Bij al deze projecten leveren wij adviezen op het gebied van funderingstechniek, grondkeringen (zoals damwanden) en bemaling. Ook voeren wij het geotechnisch bodemonderzoek uit (sonderingen, grondboringen, peilbuizen, lab onderzoek, enzovoort).

Sinds eind december 2011 zijn wij onderdeel geworden van Theo van Velzen Holding, gevestigd op het bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar en sinds 1 januari 2021 zijn wij samengegaan met Henk van Tongeren. Waardoor er nog eens 78 collega’s bijkomen.