Stichting Zonderwijk belangen

Mullerlaan 28 - 5505 VK Veldhoven
040 - 253 09 77
Stichting  Zonderwijk belangen
Stichting  Zonderwijk belangen

Stichting “Ons Zonderwijk” gevestigd in de gemeente Veldhoven staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 17264569.

De stichting is (op initiatief van Johan Couwenberg, toenmalig voorzitter wijkplatform Zonderwijk, in het leven geroepen mede ter ondersteuning van haar doelstelling: belangenbehartiging van alle Zonderwijkers met oog voor overige belangen) opgericht bij akte van oprichting en vaststelling statuten op 16 oktober 2009. De statuten zijn bij akte geactualiseerd op 10 juni 2014 (RSIN nummer 821368369)