Home » Zeeland » Goes

Stichting het Wilhelminahuis

Brugstraat 4 - 4475 AP Wilhelminadorp
06 - 112 28 823
Stichting het Wilhelminahuis
Stichting het Wilhelminahuis

In 1958 werd de bouw van een dorpshuis in Wilhelminadorp gerealiseerd dank zij de Maatschap De Wilhelminapolder. Het gebouw was eigendom van de Maatschap en de dorpsverenigingen konden er gebruik van maken. Voor de inwoners was er ook een gedeelte van het gebouw ingericht als wasgelegenheid. Wekelijks kon er tegen een geringe betaling worden gedoucht. Er werd een bestuur gevormd die het gebouw ging beheren m.m.v. de Maatschap. Er kwam een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, waarin alle dorpsverenigingen waren vertegenwoordigd. In de 70-er jaren werd het gebouw voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de gemeente Goes. Voor het beheer bleef een bestuur verantwoordelijk, waar nog steeds de verenigingen in participeerden. In de loop der jaren hebben er diverse aanpassingen c.q. verbouwingen plaatsgevonden. Het bestuur verrichtte dan zelf diverse werkzaamheden, zodat de kosten beheersbaar bleven.