Sportmedische Centra Plemper

Irene Vorrinkplein 40 A - 1506 WR Zaandam
0900 - 9879
Sportmedische Centra Plemper
Sportmedische Centra Plemper

SMC staat voor Sportmedisch Centrum. Op een SMC zijn geregistreerde sportartsen werkzaam. Dit zijn artsen die na het basisartsexamen een 4-jarige opleiding in de sportgeneeskunde hebben gevolgd. Sportartsen zijn m.n. deskundig op het gebied van sportblessures, m.n. ook in relatie tot de beoefende tak van sport, inspanning gerelateerde klachten, inspanningsdiagnostiek en begeleiding van chronisch zieken die willen (gaan) sporten.