Prinses Julianaschool

Burgemeester Martenssingel 38 - 2806 CV Gouda
0182 - 514 581
Prinses Julianaschool
Prinses Julianaschool

De Prinses Julianaschool heeft ruim vierhonderd leerlingen die over zeventien groepen verdeeld zijn. Op de Prinses Julianaschool werken in totaal vijftig teamleden. De school staat in de wijk Kort Haarlem, nabij het centrum van de stad. Er is sprake van een pluriforme schoolpopulatie, dit wil zeggen dat de leerlingen afkomstig zijn uit verschillende sociale milieus. De Prinses Julianaschool hanteert een zogenaamd open toelatingsbeleid. Leerlingen van ouders met een niet-kerkelijke achtergrond of andere geloofsovertuiging zijn op onze school van harte welkom. Voorwaarde is echter wel dat de leerlingen aan alle onderdelen en activiteiten van het schoolgebeuren volledig deelnemen – inclusief de activiteiten die onze protestants christelijke identiteit betreffen – en daarbij een actieve betrokkenheid tonen. In de schoolovereenkomst die ouders bij de inschrijving van hun kind ondertekenen, verklaren zij hiervan kennis te hebben genomen, in te stemmen met de genoemde uitgangspunten en deel te nemen aan de identiteitsgebonden activiteiten.