Prins Willem Alexanderschool

Buizerdlaan 2 - 3862 KG Nijkerk
033 - 245 36 36
Prins Willem Alexanderschool
Prins Willem Alexanderschool

Leren doe je niet alleen en ook niet op één bepaalde manier. Leren doe je met en van elkaar en op talloze verschillende manieren. Leren gaat daarbij volgens ons niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling van het kind en om creativiteit. Op Kindcentrum Prins Willem-Alexander (PWA) willen we dan ook een duidelijk gestructureerde omgeving bieden, waarbij we vertrouwen tonen in de kinderen, fouten gemaakt mogen worden, we uitgaan van hun kunnen en waarbij kinderen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op alle gebieden en mogen laten zien wij zij zijn.

In onze huidige maatschappij volgen ontwikkelingen elkaar snel op en wordt er een toenemend beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Hierbij is het belangrijk om in verschillende situaties zelfstandig te kunnen functioneren en verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Kindcentrum PWA wil kinderen dan ook zo goed mogelijk voorbereiden op de doorstroom naar het voortgezet onderwijs en de verdere toekomst. Dit is voor ons het uitgangspunt om telkens kritisch naar ons onderwijs te kijken en dit zo te organiseren dat kinderen worden uitgedaagd om in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen, zelf keuzes te kunnen en durven maken en mede-eigenaar te zijn van het leerproces.

Dit doen wij onder andere door het onderwijs in de ochtend vorm te geven in circuitvorm, waarbij kinderen in kleine groepjes instructie krijgen, maar ook in staat gesteld worden om zelfstandig of samen aan opdrachten te werken. Daarnaast maken we op de middag gebruik van de methode Faqta, waarbij binnen verschillende, aansprekende thema’s gewerkt wordt aan verschillende vakgebieden. Kinderen leren hierbij zelf onderzoeksvragen te stellen en gebruik te maken van verschillende talenten. Door middel van de Kanjertraining geven we de kinderen zelfvertrouwen in hun gedrag. Zo staan kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling met elkaar in verbinding.

Kindcentrum Prins Willem-Alexander

Vertrouwen in jou!