MCL Leeuwarden Afdeling Plastische chirurgie

Henri Dunantweg 2 - 8934 AD Leeuwarden
058 - 286 61 40
MCL Leeuwarden Afdeling Plastische chirurgie
MCL Leeuwarden Afdeling Plastische chirurgie

Het vak plastische chirurgie, inhoudende reconstructieve chirurgie, handchirurgie en esthetische chirurgie, wordt in twee ziekenhuizen door de huidige zeven leden van de vakgroep in de volle breedte uitgeoefend. Daarmee heeft de maatschap in de Provincie Friesland een regionale functie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het MCL, de locatie Leeuwarden, waar alle facetten van het vak worden uitgeoefend.