Mastivax

Weper 6 - 8431 RH Oosterwolde
06 - 51 45 28 69
Mastivax
Mastivax

Mastivax bv heeft als missie melkveehouders te helpen minder antibiotica te gebruiken voor de handhaving van de uiergezondheid en daarmee het welzijn van hun melkkoeien. Het hoge antibioticagebruik in mens en dier, overal ter wereld, heeft geleid tot een van de grootste bedreigingen van de mensheid: antibioticaresistentie. Dit probleem heeft dezelfde orde van grootte als honger, pandemieën en opwarming van de aarde. Mastivax bv zet zich in haar bijdrage te leveren door een wetenschappelijk-immunologisch goed gefundeerd biologisch alternatief te ontwikkelen dat kan helpen bij het streven van veehouders het antibioticagebruik in de uier van koeien verder te verlagen en dat hen kan helpen bij de bestrijding en preventie van mastitis (uierontsteking). Ze doet dit door gebruik te maken van afweercellen van de te behandelen koe zelf. Mastivax’s devies is daarom: “door de koe, voor de koe”. De innovatieve technologie van Mastivax is een markant voorbeeld van Biobased economy. Daarom is Mastivax vanaf Jan. 2021 gevestigd in de Ecomunitybox op het Ecomunitypark te Oosterwolde (Fr). https://www.ecomunitypark.com/ . Het werk van Mastivax wordt financieel ondersteund door SNN-VIA 2019