KBS De Tarissing

D.S. van Velzenstrjitte 17 - 9289 JB Drogeham
0512 - 331 940
KBS De Tarissing
KBS De Tarissing

K.B.S de Tarissing is een dorpsschool waar op eigentijdse wijze les wordt gegeven. Naast vakken als rekenen en taal hebben wij ook veel aandacht voor de andere vakken zoals Top Ondernemers (onze wereldoriëntatie methode) en de Vreedzame School. Onze kinderen leren van jongs af aan dat je alleen misschien sneller kunt, maar samenwerken je verder brengt. Als Vreedzame School zorgen wij ervoor dat een ieder gehoord en gezien wordt. Kinderen hebben inspraak en voelen zich verantwoordelijk, onze leerlingenraad is hier een mooi voorbeeld van. Wij zijn een Christelijke basisschool en gebruiken “Kind op maandag” als methode om verhalen en lessen uit de Bijbel mee te geven.