De Wittenbergschool

Hovenierslaan 17 - 3925 BW Scherpenzeel
033 2778426
De Wittenbergschool

De Wittenberg is een reformatorische basisschool in Scherpenzeel. We gaan uit van ‘De vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag’. Het zijn vooral leerlingen uit Scherpenzeel en directe omgeving die naar onze school komen. Leerlingen uit gezinnen waarin de Bijbel het richtsnoer voor het leven is.

Meer informatie vindt u op de website!