BSO De Bosplaats

Socrateslaan 22 - 3707 GL Zeist
BSO De Bosplaats
BSO De Bosplaats

Beschrijving

BSO de Bosplaats is een zelfstandige buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, die in 2001 is ontstaan op initiatief van ouders en waarvoor de rechtsvorm Stichting Kinderopvang vanuit Antroposofie is opgericht.

BSO de Bosplaats is een zelfstandige buitenschoolse opvang in Zeist die geïnspireerd wordt door antroposofische pedagogie. We hebben drie locaties: op de Socrateslaan zijn er per middag ongeveer 60 kinderen met 6 leiding, op de Burg. v Tuylllaan zijn er per middag ongeveer 40 kinderen met 4 leiding. Op de Bergweg kunnen nu 20 kinderen opgevangen worden met 2 pedagogisch medewerkers. Dit kan uitgroeien tot 40 kinderen met 4 medewerkers.

Op elke locatie zijn er twee leeftijdsgroepen: de junior groep is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, de senior groep voor de oudere kinderen t/m 13 jaar. BSO de Bosplaats heeft op twee locaties veel buitenruimte in een boomrijke, groene omgeving. We hebben daarnaast nog één locatie in de stad met een plein wat is aangelegd met zoveel mogelijk groen en natuurlijk speelmateriaal.

Wij bieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd opvangmogelijkheden na school, in de vakanties en op studiedagen.

Meer informatie vindt u op de website!