CBS Eben Haëzer

Kweekschoolstraat 2 - 9101 AC Dokkum
0519 - 221 440
CBS Eben Haëzer
CBS Eben Haëzer

De Eben Haëzerschool is op vele fronten een open school. In letterlijke zin staan de deuren open voor kinderen, ouders, familie en andere belangstellenden. Vanuit figuurlijk oogpunt staan wij open voor een goede relatie met kinderen en hun ouders. Wij staan voor een klimaat waarin optimale kansen worden geboden voor kinderen om te groeien en bloeien door zichzelf te zijn en te blijven. Hiervoor zijn de kernwaarden respect, waardering, erkenning en vertrouwen van groot belang! Vanuit deze kernwaarden beogen we een veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen en mogen ontwikkelen. Daarnaast staan de deuren open om instructies te volgen op de niveaus waar de kinderen het nodig hebben. Dit kan betekenen dat ze in een andere groep aanschuiven voor een bepaalde les of instructie.