Bibliotheek Voorschoten

Bibliotheek Voorschoten

Adres: Wijngaardenlaan 4 - 2252XN Voorschoten
Telefoon: 0715615678
E-mail: [email protected]
Website: www.obvw.nl

De Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar (OBVW) is op 1 januari 2008 ontstaan als fusie tussen de openbare bibliotheek Voorschoten en de openbare bibliotheek Wassenaar.

Doelstelling
• Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar.
• Het vormen en in standhouden van één of meerdere centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie.
• Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.