Zorggroep HD

Oranjelaan 13 - 6077 CA Sint Odilienberg
0475 - 202 010
Zorggroep HD

HD wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid ernaar streven dat haar cliënten (de kinderen, jongeren en volwassenen) samen met hun systeem zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen voeren. Het streven is daarbij zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven en welbevinden van haar cliënten. Het leveren van kwalitatieve hulpverlening, met als uitgangspunt het centraal stellen van de behoefte van de cliënt , dit in de breedste zin van het woord.

Zorggroep HD vindt dat de mogelijkheden van de cliënt centraal moeten staan en niet zijn of haar beperking. Binnen Zorggroep HD bundelen zich krachten van zwaargewichten in de hulpverlening, straatwerk en trainen van professionals. Dit maakt dat er een totaalpakket aan zorg en training geboden kan worden, op maat gemaakt voor welke doelgroep dan ook. Met als doel om een compleet aanbod te bieden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.