Zorggroep Elde Maasduinen

Liduinahof 35 - 5281 AD Boxtel
0411 - 634 000
Zorggroep Elde Maasduinen
Zorggroep Elde Maasduinen

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is actief op het gebied van ouderenzorg in de regio Midden en Noordoost Brabant. Goede zorg en ondersteuning, een leven van ontmoeting, verbinding en momenten die bijdragen aan levensgeluk. Daar staan we voor bij Zorggroep Elde Maasduinen.

We werken op onze eigen manier aan verbetering van de zorg. Met het lef om nieuwe wegen te verkennen en altijd open voor samenwerking met familie, buurtgenoten, (zorg-) ondernemers en andere betrokkenen in de dorpen en wijken. We zijn actief bezig om het werkgeluk van medewerkers te behouden en te vergroten. Dat alles bij elkaar maakt ons een vernieuwende, zorgzame organisatie en de leukste werkgever van Brabant.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen zijn er vier (strategische) programma’s vastgesteld die de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de visie en ambities van de organisatie. De programma’s geven richting aan de uitvoering van onze strategie. De context van onze (strategische) programma’s is verder uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024.