Zorgboerderij Het Pompsterryt

Nylan 8 - 9132EM Engwierum
0511-408270
Zorgboerderij Het Pompsterryt
Zorgboerderij Het Pompsterryt

Wat ons zo bijzonder maakt en onderscheidt van heel veel andere “zorgboerderijen” , maar ook van diverse instellingen, is de kleinschalig opzet; 7 dagen-24 uur’s opvang in plaats van alleen maar een dagbesteding. Samen met het gezin hebben wij tot doelstelling, om op de boerderij te zorgen voor een beschermend en een prettig leefklimaat maar tevens iets te gaan betekenen voor onze omgeving en de rest van de maatschappij. Wij bieden plaats aan mensen die adl-zelfstandig zijn, maar behoefte hebben aan een dagstructuur en een zinvolle dagbesteding.