VV SJZ

Nieuwe Weg 6 - 2381 NW Zoeterwoude
071 - 580 90 73
VV SJZ
VV SJZ

“Sint Jan Zoeterwoude”, beter bekend met de afkorting S.J.Z. is al sinds 1945 een begrip.
Na S.A.C. (Sint Aloysius Club) en A.S.C. (Aloysius Sport Club) is S.J.Z. de derde club die in het “dorp” de voetbalsport beoefent.
Toch was het aanvankelijk niet de bedoeling dat de nieuwe club in 1945 onder de naam S.J.Z. zou gaan spelen. Wat vrijwel niemand weet is, dat op 2 oktober 1945 werd besloten de naam “Sint Jans Sportvereniging” aan te nemen. Waarom dan toch S.J.Z. ?
Tijdens de oprichtingsvergadering kwam aan de orde de naam van de vereniging. Er werd voorgesteld te zoeken naar de naam van een oude burcht of klooster dat in Zoeterwoude heeft gestaan. Voorzitter Friebel stelde voor een onderzoek in het gemeente archief te doen. Als gemeenteambtenaar zat hij in ieder geval heel dicht bij het vuur.
Het onderzoek bracht “Sint Jans Klooster” en de buitenplaats “Rodenburg” naar voren. Aangezien in Leiden reeds een voetbalvereeniging bestond met die naam, werd besloten de Zoeterwoudse voetbalvereeniging de naam “Sint Jans Sportvereeniging” te geven.