Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Churchillaan 11 - 3527 GV Utrecht
030 - 29 19 050
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), met ruim 80.000 leden de grootste beroepsvereniging van ons land, maakt zich er sterk voor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots en passie kunnen uitoefenen. V&VN streeft naar een zo groot mogelijke erkenning in de samenleving voor het werk van de beroepsgroep. De dialoog tussen, met en namens haar leden is het uitgangspunt bij alles wat V&VN doet.