Vereniging PCBO Dantumadeel

Altenastreek 66 - 9101 BA Dokkum
0519 - 221702
Vereniging PCBO Dantumadeel

De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs omvat de volgende basisscholen:

CBS De Boustien, CBS De Bron, CBS De Fontein, CBS De Frissel,
CBS De Tarissing, CBS De Wel, CBS De Wynroas

Meer informatie over PCBO Dantumadeel vindt u op de website.