Home » Zuid-Holland » Papendrecht » Industrie

Van Hattum en Blankevoort

Rietgorsweg 6 - 3356 LJ Papendrecht
088 - 186 5900
Van Hattum en Blankevoort
Van Hattum en Blankevoort

Van Hattum en Blankevoort ontwerpt, bouwt en onderhoudt civiele constructies zoals bruggen, viaducten, flyovers, tunnels, onderdoorgangen, ondergrondse stations, kelders en funderingen. In en rond het water verzorgen wij verschillende havenconstructies (kades, steigers, remmingwerken) en verdedigings- of reguleringswerken (stuwen, sluizen, gemalen, rioolwaterzuiveringen en dijkversterkingen).