Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs

Brink 1 - 9331 AA Norg
0592 - 612 884
Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs
Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs

Het digitale tijdperk biedt prachtige kansen. Toch nemen hierdoor ook de risico’s voor uw bedrijf toe. Denk aan het in verkeerde handen komen van klantinformatie, personeels- of betaalkaartgegevens of het onbereikbaar worden van uw netwerk of website. Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw bedrijf slachtoffer wordt van deze vorm van criminaliteit? Hoe zit het met uw aansprakelijkheid? En wat doet u in geval van een calamiteit? We spraken met Danny Kappers, adviseur zakelijke relaties bij Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs.