Stichting Tabijn

De Trompet 1960 - 1967 DB Heemskerk
0251-230082
Stichting Tabijn
Stichting Tabijn

Tabijn streeft ernaar om al haar leerlingen in het onderwijs en kinderen in de opvang een zo breed mogelijke basis voor hun verdere leven mee te geven. Daar horen niet alleen een breed onderwijsaanbod maar ook eigentijdse huisvesting, ict-faciliteiten en kinderopvang bij.

Kortom: méér dan onderwijs alleen.