Stichting SWZ Helmond

Torenstraat 17 A - 5701 SH Helmond
0492 - 349 934
Stichting SWZ Helmond
Stichting SWZ Helmond

SWZ ondersteunt

mensen met NAH – niet aangeboren hersenletsel
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een (ernstige) meervoudige beperking
In alle fasen van hun leven.

Wij bieden:

Zorg, ondersteuning en behandeling
Dagactiviteiten, wonen en vrije tijd besteding
Leren & Werken
Ons streven is dat onze cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers.