Stichting Stella Mundi

Kortebuurt 16 A - 3155 EH Maasland
06 - 22 69 89 68
Stichting Stella Mundi
Stichting Stella Mundi

Stella Mundi betekent “Ster van de Wereld”. Ieder mens moet de kans krijgen te schitteren en een bijdrage te leveren aan de wereld. Stella Mundi is een plek voor dagbesteding en stage waarin we je kind zien in zijn of haar mogelijkheden en interesses

In het programma en de benadering van de jongeren houden we rekening met ieders eigenheid en behoefte. We bieden een veelheid aan activiteiten die dagelijks of wekelijks afwisselend worden ingezet zodat deze aansluiten bij onze deelnemers.

Zo gaan we elke dag op zoek naar een fijne balans tussen plezier en stimulatie, binnen en buiten zijn en tussen belevingsgerichte – en arbeidsgerichte dagbesteding.