Stichting Pelita

Stichting Pelita

Adres: Nienoord 13 - 1112 XE Diemen
Telefoon: 088 - 33 05 111
E-mail: [email protected]
Website: www.pelita.nl

Stichting Pelita

Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening. Alleen zo is maatwerk mogelijk. Maatwerk dat gestalte zal krijgen in bij de groep passende diensten en voorzieningen bij een brede Indische welzijnsinstelling.

Pelita begeleidt aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Een belangrijk aspect hiervan is het opstellen van sociale rapporten, aan de hand waarvan de uitkeringsinstantie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) in Leiden beslist of de aanvrager aanspraak kan maken op één van de wetten. Per 1 januari 2011 heeft de PUR de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).