Stichting OPOPS

Zuidkil 57 - 3356 DA Papendrecht
078 - 644 98 80
Stichting OPOPS
Stichting OPOPS

Stichting OPOPS verzorgt primair onderwijs aan kinderen van 4 tot 14 jaar in het spreidingsgebied Papendrecht en Sliedrecht, ongeacht geloof, ras of achtergrond.

Onze missie is onze leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving nu en in de toekomst. Een samenleving waar mensen ongeacht hun herkomst samen leven en samen vormgeven aan die samenleving. Hiervoor is wederzijds respect en betrokkenheid op elkaar nodig.