Stichting Kinderopvang Roerstreek

Vurensteeg 2 - 6061 EJ Posterholt
0475 - 40 42 59
Stichting Kinderopvang Roerstreek
Stichting Kinderopvang Roerstreek

In de kindercentra wordt gewerkt met verticale groepen. De kindercentra hebben twee dagopvanggroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, die voldoen aan de minimale vereiste m² ruimte per kind. Het streven is dat deze uit maximaal 12 kinderen bestaat. Op dagdelen dat er weinig kinderen gebruik maken van de dagopvang, worden de groepen samengevoegd. Ook is het mogelijk dat de groepen apart blijven. Daarnaast wordt er aan maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar een peuterarrangement aangeboden. De kindercentra hebben twee ruimtes ter beschikking voor de buitenschoolse opvang, uiteraard voldoen deze minimaal aan de vereiste m² ruimte per kind. De buitenschoolse opvang is voor schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar. Uitgangspunt is twee leeftijdsgroepen, één van 4 tot 8 jaar en één van 8 tot 13 jaar. Op dagdelen dat er weinig kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, worden de groepen samengevoegd. Binnen Stichting Kinderopvang Roerstreek wordt gewerkt volgens de wettelijke pedagogisch medewerker-kindratio. Het vaste team kan worden aangevuld met vrijwilligers of stagiaires van een beroepsgerichte opleiding.