Stichting Elckerlyc Vlaardingen

Oosthavenkade 31 - 3134 NW Vlaardingen
010 - 435 5000
Stichting Elckerlyc Vlaardingen
Stichting Elckerlyc Vlaardingen

Elckerlyc biedt tijdelijke ondersteuning voor mensen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Dit doen we met tijdelijke opvanglocaties en begeleiding. Aanmelden gaat altijd via Veilig Thuis of een wijkteam.
Onze missie is om cliënten zodanig te ondersteunen zodat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en weten te behouden. Onze visie daarbij is dat volwassen personen in Nederland zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd en actief participeren in de samenleving.