Stichting Duivenvoorde

Duivenvoorde 262 - 2261 AN Leidschendam
070 - 320 37 36
Stichting Duivenvoorde
Stichting Duivenvoorde

Stichting Duivenvoorde is een kleine woningstichting met het doel het zonder winstoogmerk bieden van huisvesting aan senioren (55+) en/of mensen met een beperking, al of niet gepaard gaande met verzorging en dienstverlening. De woningen zijn geschikt voor redelijk zelfstandig wonen totdat er verpleeghuiszorg wordt geïndiceerd. De woningen zijn geschikt voor uw mogelijke zorgbehoeften tot en met zorgzwaartepakket 4. De stichting heeft 4 woningen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.

Stichting Duivenvoorde is als zelfstandige stichting eigenaar van 410 woningen, verspreid over twee wooncomplexen, complex Duivenvoorde en complex Prinsenvoorde. De nadruk ligt hierbij op sociale huurwoningen: huurwoningen met een huurgrens van € 619,01 (prijspeil 2020) per maand. Voor het technisch onderhoud van de woningen en complexen en ondersteuning op automatiseringsgebied maakt de stichting gebruik van diensten van MVGM Zorgvastgoed