Stichting de Schakel

Oostrikkerdijk 1 - 5595 XC Leende
040 - 230 0031
Stichting de Schakel
Stichting de Schakel

De Schakel is een leef- en werkgemeenschap waar mensen met een
verstandelijke of psychosociale beperking samen wonen mensen zonder beperking.
Er wordt naar gestreefd om zo gelijkwaardig mogelijk te leven
vanuit een christelijke levensbeschouwing.

De Schakel is gevestigd in ’t Brouwershuis, een monumentaal pand (rijksmonument) in Leende (N-Br),
waarvan de voormalige horecabestemming in ere is hersteld.
Het Day-Kaffee wordt gerund door mensen met en zonder beperking.
Ook kunnen thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking komen werken in de horeca of in het VVV-kantoor.

De Schakel is gefundeerd op vier pijlers:

  • continuïteit
  • contacten
  • Christelijke levensbeschouwing
  • centen – financiën