Sint Victor Parochie Obdam

Dorpsstraat 149 - 1713 HE Obdam
0226 - 451 203
Sint Victor Parochie Obdam
Sint Victor Parochie Obdam

Beschrijving


De huidige kerk van de parochie te Obdam is op 15 augustus 1892 in gebruik genomen. De kerk en de parochie zijn toegewijd aan de heilige Victor. Victor was een veteraan van het romeinse leger. Op een avond in het jaar 286 zoekt hij onderdak voor de nacht. Hij klopt aan bij een afdeling van het keizerlijke leger. In het kamp wordt feest gevierd, omdat er een veldslag was gewonnen. De strijders vertellen Victor dat ze voorafgaand aan de veldslag een offer­plechtigheid hebben gehouden om de goden gunstig te stemmen. Een groep christelijke soldaten weigerde echter aan die heidense offerplechtigheid mee te doen. Deze mannen werden gedood. Dan maakt Victor bekend dat ook hij christen is en dat hij de anderen benijd dat ze voor hun geloof zijn gestorven. Die woorden zijn voor de soldaten genoeg om ook Victor te vermoorden. Zo sterft hij de martel dood.