SBO De Kameleon

Noordersingel 1 - 3351 ED Papendrecht
078 - 615 5444
SBO De Kameleon
SBO De Kameleon

Wij zijn een school voor Speciaal Basisonderwijs, bestemd voor leerlingen die vanwege hun leer-, sociaal-emotionele en/of ontwikkelingsproblematiek onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod binnen het regulier basisonderwijs. Zij zijn overwegend aangewezen op specialistisch en aangepast onderwijs, zoals dat o.a. wordt verzorgd binnen de Kameleon.Onze missie is OOG voor elk kind:
In het hier en nu;
Met het OOG op de toekomst.

OOG betekent Onderwijs, Ontwikkeling en Geluk. De drie kernwoorden van onze school.