‘Maison Patrick voor vervangende mantelzorg’

Heulenslag 42 - 2971 VG Bleskensgraaf
‘Maison Patrick voor vervangende mantelzorg’
‘Maison Patrick voor vervangende mantelzorg’

Beschrijving

Wij vinden het fijn dat u belangstelling toont voor onze respijtzorg, ook wel vervangende mantelzorg genoemd. Respijtzorg is één van de vernieuwingen die Stichting Maison Patrick als ondersteuning voor mantelzorgers heeft ontwikkeld. Maison Patrick wil een belangrijke plaats innemen in de wijk. Zeker omdat mensen steeds langer zelfstandig willen en kunnen wonen is dit heel belangrijk. Daarom bieden wij een pakket aan services en zorg aan in de omgeving.

De doelstelling van Maison Patrick is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zij moeten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven. Het achterliggende doel hierbij is de verbetering van het welbevinden van deze ouderen, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid.