Praktijk voor Kinderfysiotherapie C. Jung

Willem Lodewijklaan 58 - 3136 BT Vlaardingen
010 - 47 51 322
Praktijk voor Kinderfysiotherapie C. Jung
Praktijk voor Kinderfysiotherapie C. Jung

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind!

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in het bewegend functioneren op kinderleeftijd kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.