Port of Moerdijk

Plaza 3 - 4782 SL Moerdijk
0168 - 388 888
Port of Moerdijk
Port of Moerdijk

Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. Voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Het havenbedrijf wil de balans bewaren tussen ‘people, planet en profit’. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat daarom altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur. Alleen zo kan de haven verantwoord groeien.