Parochiefederatie Velden Arcen Lomm

Kloosterstraat 5 - 5941 ES Velden
077-4721230
Parochiefederatie Velden Arcen Lomm
Parochiefederatie Velden Arcen Lomm

Beschrijving

 

Een parochiecluster is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige parochies.

Het cluster Velden - Arcen - Lomm is een samenwerkingsverband tussen de parochies H. Andreas in Velden, HH. Petrus en Paulus in Arcen en H. Antonius Abt in Lomm.

Deze drie parochies hebben samen één pastoor, de zeereerwaarde heer pastoor J.J.M. Van der Ven. Na de benoeming van pastoor voor deze drie parochies was het duidelijk dat ook de kerkbesturen nauw zouden gaan samenwerken. In augustus 2009 was de tijd rijp voor een samengaan van de drie kerkbesturen.

Met een verzoek aan de bisschop van Roermond werd gevraagd om de leden van de drie kerkbesturen, negen leden, van elke parochie drie, te benoemen als bestuurder, kerkmeester, voor de drie parochies. Per 1 augustus 2009 werd iedereen benoemd en was de "fusie" in personele unie een feit. De pastoor is altijd voorzitter van een kerkbestuur, zo had deze vanaf die dag nog maar één bestuur te leiden in plaats van drie.