Orgafert

De Waal 49 - 5684 PH Best
0499 320 400
Orgafert
Orgafert

Orgafert BV is een logistieke dienstverlener en handelsonderneming, die zich bezighoudt met de afzet van stapelbare mestproducten, hoofdzakelijk droge pluimveemest. Orgafert organiseert het hele traject van laden, transport en afzet in binnen- en buitenland. Export is voornamelijk gericht op België en Duitsland. Orgafert BV behoort tot de grotere partijen in de markt van stapelbare mest. Wij verzorgen o.a. de aanvoer van pluimveemest naar de verbrandingscentrale BMC Moerdijk voor de opwekking van energie. Jaarlijks ongeveer 450.000 ton.

Orgafert beschikt over een administratief en logistiek systeem dat op een heldere en eenduidige wijze de goederenstroom in beeld brengt. Voor haar transporten maakt zij grotendeels gebruik van vaste marktpartijen, waarbij een langdurige samenwerking de voorkeur heeft.

Orgafert beschikt in het kader van de aanvoer naar de centrale van BMC Moerdijk over een eigen kwaliteitsbeheersysteem en een kwaliteitmanager. Indien nodig zal Orgafert op basis van de gegevens uit dit systeem en de aanwezige deskundigheid de pluimveehouder advies geven over verbetering van de mestkwaliteit.