OBS van Dijck

Van Dijcklaan 4 - 3723 CG Bilthoven
030 - 228 27 36
OBS van Dijck
OBS van Dijck

De Van Dijckschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling, zodat kinderen met verschillende talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven in de kracht van “Samen”: Samen-leren en samen-werken. Dit is in onze school terug te zien door organisatie- en werkvormen toe te passen, die het mogelijk maken dat ieder kind zoveel mogelijk op eigen niveau en samen met anderen optimaal tot leren komt. Daarnaast geloven wij ook in eigenaarschap en autonomie en gaan we ervan uit dat kinderen echt tot leren komen, wanneer zij zich eigenaar voelen van hun leerproces. Hierbij zijn hun onderwijsbehoeften leidend en is ons aanbod passend. Wij gaan uit van de kracht van het verschil: “Je mag zijn wie je bent”. Het schoolteam benut elkaars talenten, verenigt expertise en werkt coöperatief samen. Ouders zien we als betrokken partners. We hebben tenslotte een belangrijk gezamenlijk belang en dat is de zorg voor onze kinderen. “Samen staan we sterk”. De Van Dijckschool draagt het gedachtegoed van de brede school (samenwerking tussen kinderopvang en school) uit, door een vraaggericht en evenwichtig aanbod van schoolse en niet- schoolse activiteiten te creëren.