OBS de Vos Locatie Ter Lips

Ter Lips 1B - 2251 DM Voorschoten
071 - 561 46 94
OBS de Vos Locatie Ter Lips
OBS de Vos Locatie Ter Lips

Obs de VOS is een openbare school. De kenmerken van deze openbaarheid worden op onze school streng bewaakt. Dat wil zeggen dat pluriformiteit, emancipatie, tolerantie en algemene toegankelijkheid bij ons hoog in het vaandel staan. Verder streven wij naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor het andere centraal staat. Daarnaast verwachten wij dat de leerkracht het openbare karakter van het onderwijs onderschrijft en uitdraagt. Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal. Obs de VOS wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste als kinderen met plezier naar school gaan en in een omgeving zitten waar zij zich thuis voelen. Hoge realistische verwachtingen en samenwerkend leren zijn belangrijk voor de school, waar leren en presteren leuk is. Het team van obs de VOS heeft een algemene schoolvisie geformuleerd en daaruit worden conclusies getrokken.