OBS De Vos Locatie Multatulilaan

Multatulilaan 92 - 2251 ZM Voorschoten
071 - 561 02 16
OBS De Vos Locatie Multatulilaan
OBS De Vos Locatie Multatulilaan

Op de VOS gebruiken we de methode ‘De Vreedzame school’, een methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Met De Vreedzame School leren kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.