OBS De Balkwar Kootstertille

Swanneblomstjitte 11 - 9288AB Kootstertille
0512 - 33 18 18
OBS De Balkwar Kootstertille
OBS De Balkwar Kootstertille

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. In die sfeer willen we dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en veel leren. Daarnaast willen we ook dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Hoe we hieraan werken leggen we hieronder uit.