Home » Utrecht » Rhenen » Onderwijs

Montessori Basisschool Rhenen

Lijsterberg 113 - 3911DJ Rhenen
0317 - 612 976
Montessori Basisschool Rhenen
Montessori Basisschool Rhenen

Het kind is de bouwer van de mens. Maria Montessori doelde daarmee in haar boek Aan de basis van het leven op de eigen leer-kracht van kinderen; het kind is geen ‘leeg vat’ dat opgevuld wordt door leraren en opvoeders, maar de bouwer van zichzelf. Met een rijk ingerichte leeromgeving, aangereikte kennis en ervaringen bereikt het kind zijn resultaten zelf. Het gevoel van trots dat daarbij hoort, dáár draait het om: ik heb het zelf gedaan!

Als team leven we voor: we spreken positieve verwachtingen uit, stralen vertrouwen uit en werken en leren samen met als doel eigentijds montessorionderwijs waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen. Op de eerste plaats door aandacht te besteden aan zichzelf en de opbouw van een stevige kennisbasis en daarnaast door aandacht te schenken aan de ander en door aandacht te hebben voor de wereld om hen heen.

De missie van onze school is dan ook: samenwerken aan zelfstandig leren.