MHK Notarissen

Biest 2 - 6001 AR Weert
0495 - 537 555
MHK Notarissen
MHK Notarissen

In een levenstestament staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor uw financiële belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen.

De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde.

Het grote verschil tussen een testament en een levenstestament is dat iemand bij een levenstestament nog wel in leven is maar niet meer bij machte om grote beslissingen te nemen.

Ook voor ondernemers is het belangrijk om zo’n levenstestament te laten opstellen.