Kinderdagverblijf Wilton’s Hof

Steenovenweg 4 - 5091 JS Oostelbeers
0499 - 571 401
Kinderdagverblijf Wilton’s Hof

Wij zijn een kinderdagverblijf met een missie, wij bieden hoogwaardige kinderopvang in een natuurlijke, agrarische omgeving. De pedagogisch medewerkers zorgen er voor dat ieder kind zich veilig voelt en de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het kind wordt gestimuleerd om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in sociaal groeps-verband. Door veelzijdige en uitdagende binnen- en buitenruimtes aan te bieden, krijgen alle ont-wikkelingsgebieden van het kind spelenderwijs de kans zich optimaal te ontwikkelen.