Kinderdagverblijf Jaribabo

Bloemersmastraat 1 - 9822 AA Niekerk
0594 - 507 954
Kinderdagverblijf Jaribabo
Kinderdagverblijf Jaribabo

Na jarenlang gastouder te zijn geweest voor vele kinderen, wilden Jannie en Tineke overstappen naar een professionele opvang waarbij de huiselijke sfeer centraal zou staan. Vanuit die gedachte ontstond het idee voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Samen met Rianne richtten Jannie en Tineke in 2010 KDV en BSO Jaribabo op.

Kindercentrum Jaribabo is een erkende kinderopvangorganisatie dat flexibele opvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Onder flexibele opvang verstaan wij dat de ouders geen (vaste) dagdelen afnemen, maar dat de ouders de uren betalen waarvoor zij hun kind opgeven.

Deze uitzonderlijke combinatie levert een gezellig kindercentrum op met de flexibiliteit van Gastouderopvang.