Kindercentrum Kees

Juliana van Stolbergstraat 29 - 5307 HH Poederoijen
06- 5555 2045
Kindercentrum Kees

Kindercentrum Kees is gestart als kindercentrum Poederoijen per 1 januari 2008. In 2011 heeft het kindercentrum een nieuwe naam gekregen: kindercentrum Kees. De naam heeft de volgende betekenis: gewoon Hollands! Het komt van kc wat in het Engels uitgesproken wordt als ‘’Kee Sie’’ en wij maken daarvan onze Hollandse Kees! Kindercentrum Kees is gevestigd in Poederoijen, in de voormalige pastorie van de PKN aan de Juliana van Stolbergstraat 29. Het kindercentrum is gestart met het idee om er zoveel mogelijk te zijn voor de ouders die kinderopvang nodig hebben. Dat brengt een andere insteek mee dan alleen de zorg voor kinderen. Wat heeft u nodig? Dat is de vraag die wij ons proberen te stellen voordat we besluiten nemen en nieuwe ideeën uitwerken.