Kindcentrum de Marel

Duitslandlaan 7 - 1966 XA Heemskerk
0251 - 234 444
Kindcentrum de Marel
Kindcentrum de Marel

De Marel (voorheen basisschool Tweespan, Peuteropvang de Karekiet en BSO Ratatouille) ontwikkelt zich tot een kind centrum (KC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school.
De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk. Er wordt gewerkt met een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij willen een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.