Home » Gelderland » Duiven » Onderwijs

IKC Het Veer

Rottumstraat 85 - 6922 EX Duiven
0316 - 280 550
IKC Het Veer
IKC Het Veer

Op onze school hechten we veel waarde aan een goede sfeer. We gaan respectvol met elkaar om, waarbij wij eerlijkheid en verdraagzaamheid verwachten van de leerlingen in de omgang met anderen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met verschillen tussen mensen en dat ze leren dat situaties te veranderen zijn. We werken en leren in een open sfeer tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Tijdens onze lessen willen we kinderen de kracht van het eigen kunnen laten ervaren en hen stimuleren om op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ieder kind heeft talenten en als school willen we onze kinderen de ruimte geven om deze talenten verder te kunnen ontwikkelen.

Kinderen moeten met plezier naar school gaan zodat ieder kind het beste tot zijn/haar recht komt.