Het Wereldhuis

Achterberghstraat 18 - 5281 AB Boxtel
0411 - 634 400
Het Wereldhuis
Het Wereldhuis

Het Wereldhuis is een bijzonder thuis voor 124 mensen met dementie of lichamelijke problemen die (intensieve) zorg nodig hebben. Er is namelijk veel aandacht voor hun culturele achtergrond.

Culturele tradities en gebruiken worden in ere gehouden en specifieke leefgewoonten krijgen een plaats in het dagelijkse levensritme. Ook bij de inrichting, maaltijden, activiteiten en feestdagen wordt aangesloten bij de culturele achtergrond. Dat geeft houvast en herkenning, wanneer dingen herinneren niet meer zo vanzelfsprekend is.

Meer informatie over deze specialistische zorg met een focus op cultuur.